Rigjistrimi i ekipeve për Kampionatin 2015

 

Formulari për REGJISTRIMIN  e ekipeve në Kampionatin e futbollit 2015!

 

Regjistro EMRIN E EKIPIT-Name des Teams

Kontakt E-Mail

Kontakt-Telefon (Nevoitet të shënohet)

PERSONIT KONTAKTUES - Kontakt-Persons

LOGO (nëse ka - falls vorhanden)

Shënime shtesë, etj... - Sonstige Angaben, etc...

captcha